ஆஸ்திரேலிய அரசால் வட – கிழக்கிற்கென ஒதுக்கப்பட்ட நிதி எல்லைப்புற குடியேற்றவாசிகளிற்கு திருப்ப்பட்டுள்ளது.

ஆஸ்திரேலிய அரசால் நன்கொடையாக வழங்கப்பட்ட 25 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டொலர் நிதி, வடக்கு கிழக்கு சிங்கள எல்லை மாவட்டங்களிற்கு     new-Gif           பெருமளவில் திருப்ப்பட்டுள்ளது. குறித்த நான்கு சிங்கள மாவட்டங்களின் 22 உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கும் அந்நிதி பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளதாகத்தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அவ்வகைளில் சிங்களப் பிரதேச சபை களுக்கு தலா 50 மில்லியன் ரூபாய்களும், வடக்கு கிழக்கின் 79 உள்ளூராட்சி மன்றங்களுக்கும் தலா 15 தொடக்கம் 20 மில்லியன் ரூபாய்களும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

வடக்கு கிழக்கு பிரதேச மேம்பாட்டுக்காக ஆஸ்திரேலிய அரசு, ஆஸ்தி ரேலியன் எயிட் ஊடாக இலங்கைக்கு நன்கொடையாக 25 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டொலரை வழங்கவுள்ளது.    இதுவே இலங்கைக்கான ஆஸ்திரேலியாவின் இறுதி நன்கொடை என்றும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

இந்த நிதி வடக்கு கிழக்கு மற்றும் அதனுடன் இணைப்பிலுள்ள 4 சிங்கள மாவட்டங்களுக்கும் இலங்கை அரசினால் பகிர்ந்தளிக்கப்படவுள்ளது.
இணைப்பு மாவட்டங்களாக உள்ள சிங்கள மாவட்டங் களின் 22 உள்ளூராட்சி சபைகளுக்கும் தலா 50 மில்லியன் ரூபா ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வடக்கு கிழக்கி லுள்ள 79 உள்ளூராட்சி சபைகளுக் கும் தலா 15 தொடக்கம் 20 மில்லியன் ரூபா  நிதியே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

.600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*