வெளிநாட்டில் தமிழ் படிக்க பாடசாலை வேண்டுமா ?

வெளிநாடுகளில் தமிழ் பிள்ளைகள் தமிழ்க்கல்வி  கற்காமல் கதைப்பதற்கு தயக்கம் காட்டுகிறார்கள் இதற்கு   தாய் தந்தையர்  ஆர்வம்  காட்டுவதில்லை  இது தாய் நாட்டிற்கு அவமாணம்  ஆகும்.

 

 

 

 

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*