காதல் கவிதைகள் – மரணத்தின் வலிக்கு ஒப்பானது

மரணத்தின் வலிக்கு ஒப்பானது 

என்

www.yarlfmradio.com

www.yarlfmradio.com

இதயத்தில் இருப்பவளே
ஒரு நிமிடம் மூச்சு விடாமல்
இரு என்றால்
இருந்து விடுவேன்….!!!

ஒரு நொடி உன்னை
நினைக்காமல் இரு
என்று நீ கேட்டால் ….
மரணத்தின் வலிக்கு
ஒப்பானது அந்த நொடி …!!!

.

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*