காதல் கவிதைகள் – உனக்கு எங்கு தெரியபோகிறது

உனக்கு எங்கு தெரியபோகிறது  

உன்னோடு பேசி பேசி
என் எத்தனை இரவுகளை

www.yarlfmradio.com

www.yarlfmradio.com

தொலைத்து விட்டேன் …!!!நீ பேசும் ஒவ்வொரு
வார்த்தையும்தான்
என் இதய வானில்
நட்சத்திரங்கள் …!!!

நான்
சென்று வருகிறேன்
சொல்லும் போது என்
இதயம் படும்
வேதனையை உனக்கு
எங்கு தெரியபோகிறது …!!!

.

.

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*