காதல் கவிதைகள் – +++பிரியாமல் வாழ்வதற்கு+++

+++பிரியாமல் வாழ்வதற்கு+++

 

இருவரும்

www.yarlfmradio.com

www.yarlfmradio.com

சந்தித்தோம் பழகினோம்
மறக்கமுடியாத
காலம்
அதுதானடி………!

எனது கண்களில்
நீர் வடிகிறது – நீ எனது
அருகில்
இருந்த
அந்த நாட்கள்…………!

எனது முன்
தெரிந்திடும் நினைவுகள்
எனை வேதனை
உண்டாக்குகிறதே ……….!

நான்
மன்னித்துவிட்டேன்
மறந்தும்
விட்டேன்
நமது ஊடலை…….!

இனி எனது
தேடல் எல்லாம்
உனது வருகையை
மட்டுமே……..!

புரிந்துகொண்டேன்
உன்னை நன்றாக
தெரிந்துகொண்டேன்
உன்னோடு
பிரியாமல்
வாழ்வதற்கு……….!

.

.

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*