பொதுஅறிவு : ஜெட் விமானத்தை கண்டறிந்தவர் – ஃபிராங்க்விட்டில்

 

* ஜெட் விமானத்தை கண்டறிந்தவர் – ஃபிராங்க்விட்டில்

new-Gif

* பார்வையற்றவருக்கான எழுத்துமுறையை கண்டறிந்தர் – லூயி பிரெய்லி

* தொலைக்காட்சி பெட்டியை கண்டு பிடித்தவர் – J.L பெயர்டு

* அம்மை தடுப்பூசியை கண்டறிந்தவர் – எட்வர்டு ஜென்னர்

* போலியோ தடுப்பு மருந்தை கண்டறிந்தவர் – டாக்டர். ஜோன்ஸ் சால்க்

* டைனமைட்யை கண்டு பிடித்தவர் – ஆல்பர்ட் நோபல்

* இதயமாற்று அறுவை சிகிச்சையை முதன் முதலில் செய்தவர் – டாக்டர் கிறிஸ்டியன் பெர்னார்ட்

* குளோரோஃபார்ம் கண்டறிந்தவர் – ஹாரிஸன்

* இன்சுலின் கண்டறிந்தவர் – பேண்டிங்

* வெறிநாய்க்கடி மருந்தை கண்டறிந்தவர் – லூயி பாயஸ்டியர்

* எலக்ட்ரோ கார்டியோகிராமை கண்டறிந்தவர் – எயின் தோவன்

* பாக்டீரியாவை கண்டறிந்தவர் – லீவன் ஹூக்

* புரோட்டினை கண்டறிந்தவர் – ரூதர் போர்டு

* எக்ஸ்-ரே முறையை கண்டு பிடித்தவர் – ராண்ட்ஜன்

 

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*