பிரான்சில் நடைபெறவுள்ள சங்கொலி 2014.

 

பிரான்சில் நடைபெறவுள்ள சங்கொலி 2014 விண்ணப்பப்படிவம், மற்றும் விதிமுறைகளும்

தமிழர் கலைபண்பாட்டுக்கழத்தினரால் ஆண்டு தோறும் ஐரோப்பிய ரீதியில் நடாத்தபடும் சங்கொலி 2014 விருதுக்கான விடுதலைப்பாடற்போட்டி சம்பந்தமான விண்ணப்பப்படிவம், மற்றும் விதிமுறைகளும்.

தெரிவுப்போட்டி நடைபெறும் இடம்     
news-01
La Maison de Quartier
‘’ Les Vignes Bllanches ‘’
Avenue anna de noailles
95200 Sarcelles

RER : D  DIRECTION : Porte de Paris
TRAM: T5 Dir: Marché de saint denis
Arrets: Les Flanades ou Forum de cholettes
BUS: 168 Dir. Porte de Paris
Arrets: Forum de cholettes
Bus: 269 DIRECTION / Hotel de ville d’ Attainville Arrets : Forum de cholettes

sdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*