காதல் கவிதைகள் – இதயத்தில் எஞ்சியது உன் நினைவுகள் மட்டுமே .!

யிரம் கவிதைகள் கிறுக்கியும்
தீராத கவிதைத் தாகம்
உன் பெயரை எழுதிய
மறுநொடி தீர்ந்துபோனது .!
ன்னைப் பற்றி நான் எழுதிய
அந்த கவிதைதான்
என்னை கவிஞனாக்கியது .!

ன் முகம் பார்த்து

நான் வரைந்த அந்த ஓரப்புன்னகைதான்
என்னை  ஓவியனாக்கியது .!
ன் சிற்றிடை பார்த்து
நான் செதுக்கிய அந்த சிலைதான்
என்னை சிற்பியாக்கியது .!
னால்
இன்று உணர்ச்சிகள் உயிரிழந்த
இந்த இதயத்தில் எஞ்சியது
உன் நினைவுகள் மட்டுமே .!
-600x150-benner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*