கணனியிலுள்ள தகவல்களின் பாதுகாப்பிற்கு உதவும் மென்பொருள்

இன்று கணனியில் உள்ள தகவல்களை ஹேக்கர்களிடமிருந்தோ அல்லது வைரஸ்களிடமிருந்தோ பாதுகாக்க வேண்டிய   news-01 அவசியம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இவ்வாறான செயற்பாட்டிற்கு GiliSoft Privacy Protector எனும் மென்பொருள் மிகவும் பயனுள்ளதாகக் காணப்படுகின்றது.

இம்மென்பொருளானது Hackers, Virus, Trojan மற்றும் Spyware என்பனவற்றினால் உங்கள் கணினியில் உள்ள இரகசியத் தகவல்களை திருடப்படுவதை தடுக்கிறது.

.

.

.

-600x150-benner

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*