ஜேர்மானியப் பெண் சொல்கிறார் நான் என்ன தமிழனா தாய் மொழியை மறக்க?

ஜேர்மானியப் பெண் சொல்கிறார் நான் என்ன தமிழனா தாய் மொழியை மறக்க? வெளுத்து வாங்குகிறார்  .தமிழை குழந்தையில் மறந்தால் பின்பு படிப்பிக்கறது கடினம் என்கிறார் GTV. TV நிகழ்ச்சிக்கு வழங்கிய நேர்காணலில் அந்த பென்மணி இவ்வாறுகூறுகின்றார்  ஜெர்மன் நாட்டு தமிழ் ஆசிரியை “ஒருத்தரும் வெட்கப்படாமத் தமிழில கதையுங்கோ!! தமிழ் ஒரு அழகான மொழி!!”

 

 

Snapshot - 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*