கொழும்பில் வேலையில்லாப் பட்டதாரிகள் பாரிய ஆர்ப்பாட்டத்தில் கண்ணீர்ப் புகை பிரயோகம்

கொழும்பில்  வேலையில்லாப் பட்டதாரிகள்  பாரிய ஆர்ப்பாட்டத்தைnew-Gif1  முன்னெடுத்துள்ள நிலையில்  அவர்கள் மீது கண்ணீர்ப்  புகை பிரயோகமும் நீர் தாரைப்  பிரயோகம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
இதன் காரணமாக ஆர்பாட்டத்ததை அண்டிய பகுதிகளில் அதிகமான வாகன நெரிசல் காணப்படுவதாக மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Gif-yarlfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*