தமிழகத்தில் எரிவாயு குழாய் பதித்தால் விவசாயம் என்பதையே தமிழர்கள் மறந்து விட வேண்டியது தான் ! (முகநூல் தோழரின் பதிவு)

முகநூல் தோழரின் பதிவு :-new-Gif1
கெயில் நிறுவனம் பதிக்க போகும் Oil Pipe Line மொத்த நீளம் 547 கிமீ !
சாதாரணமாக 100 மீ தூரத்திற்க்கு நீங்கள் பக்க வாட்டு திசையில் (Horizontal) குழாய் மூலம் திரவத்தை அனுப்ப 3 Bar Pressure தேவை அதாவது 3 Bar = 3 Kg/Cm~2
1 Bar என்பது 10 மீ (32 அடி) உயர மாடியிலிருந்து ஓர் பொருளை கீழ் நோக்கி போட்டால் என்ன வேகத்தில் தரையை தொடுமோ அந்த விசை தான் 1 Bar, அல்லது 1 Kg/cm`2
Basement Sump (நீர் தேக்க தொட்டி)யில் இருந்து மொட்டை மாடிக்கு Over Head Tank க்கு நீரை அனுப்ப நாங்கள் Pump Design செய்யும் போது கீழ்க்கண்ட வாறு கணக்கு எடுத்து கொள்ளுவோம்.  Vertical Pipe line க்கு 1 மீ க்கு 1 Bar தேவை

இங்கே ,
ஒரே நேர் கோட்டிலோ அல்லது முழுவதும் படுக்கை வாக்கிலோ Pipe Line ஐ கொண்டு செல்லும் போது இந்த கணக்கீடில் 6 ல் 1 பங்கு எடுத்து கொண்டால் போதும்
காரணம் இந்த Bar Pressure என்பது Vertical மேல் நோக்கிய விசையில் நீரை செலுத்த நாங்கள் பயன் படுத்தும் சூத்திரம் So,  547 / 6 = 91.1   91.1~ 92 Round off  ஆக 92 மீ Vertical Pressure கொடுத்தால் போதும்  1 Bar Vertical Pressure வானத்தை நோக்கி 1 m உயரத்தில் செல்லும் .

அப்படி எனில் 90 மீ சராசரியாக மேலே செல்லும் , அதே பக்க வாட்டில் 90*3 = 270 Meter தூரத்திற்க்கு திரவத்தை பீய்ச்சி அடிக்கும் !
உதாரணம் :- உங்கள் நிலத்தின் கீழே பதிக்க பட்ட குழாயில் சிறு துளை ஏற்பட்டாலும் 270 மீ அல்லது 880 அடி தூரத்திற்க்கு Oil ஐ உங்கள் வயலில் பீய்ச்சி அடிக்கும்.
அதன் பின் விவசாயம் என்பதையே நீங்கள் மறந்து விட வேண்டியது தான் !

இவர்கள் இப்போது எடுத்து இருக்கும் கணக்கு , அல்லது அரசின் அறிவுரை படி தங்கள் படிவத்தில் 90- 92 Bar Pressure என எழுதி கொடுத்து இருப்பார்கள்.
ஆனால் Field ல் Oil ஐ அனுப்பும் போதும் 6 ல் ஒரு பங்கு என்று கூறியது 3 ல் ஒரு பாங்காக வாய்ப்பு உள்ளது !
குழாய் பதித்த பின்னர் அவர்கள் 90 Bar ல் இருந்து 181 Bar வரை அதிகரிக்க வாய்ப்பு உண்டு இதனால் ஆயில் வேகமாக தேவையான இடத்திர்க்கு சென்று சேர்க்கலாம்!
அதாவது ஒருநாள் வேலை அரை நாளில் முடிந்து விடும்!
எனவே குழாய் பதித்த பின்னர் மண்டையை சொரிந்து கொண்டு நிற்காமல் குழாய் அமைக்கும் முன்னரே தடுத்து நிறுத்த வேண்டியது நம் அனைவரின் கடமை.74_n49_nGif-yarlfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*