தமிழகம் கடலூரில் மாச் 13 டில் 234 வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடையில் செந்தமிழன் சீமானுடன்.

தமிழகம் கடலூரில் மாச் 13 டில் 234 வேட்பாளர்களையும் ஒரே மேடையில் செந்தமிழன் சீமானுடன்.

யார் இந்த சீமான்…. !
தமிழனின் விடிவெள்ளி.
தமிழும் உயிரும் ஒன்றே என்பான்.
தமிழுக்காக சாவேன் என்பான்.
தமிழர்கள் எல்லாம் உறவுகள் என்பான்.
தமிழ் வாசம் அவன் பேச்சில் உண்டு.
தமிழுக்கே பெருமை இவன் பிறப்பு.
தமிழன் என்றால் அதுசீமானா என்பார்கள்.
தமிழின் மீட்டுருவாக்கம் இவனே.
தமிழினத்தின் உணர்ச்சியும் இவனே.
இளைஞர்களின் எதிர்காலம் இவனே.
புதிய தமிழகம் ஒளிரும் இவனால்.
தமிழர்களின் தவப்புதல்வன் இவனே.
தமிழர்க்கு இவன்தான் கடைசி நம்பிக்கை.
வாழ்க தலைவர் பிரபாகரன்.
வளர்க சீமான் புகழ். …..
மலர்க தமிழ் தேசியம்….!seeman76_nGif-yarlfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*