கண்ணீரும் வியர்வையும் விளைந்தாகிவிட்டது நெல்மணிகளாக.. “வாகைக்காட்டான் கவிதைகள்“

கண்ணீரும்
வியர்வையும்
விளைந்தாகிவிட்டது
நெல்மணிகளாக..
குரங்குக்கும்
குருவிக்கும்
ஆனைக்கும்
பன்றிக்கும்
சற்றுநாள்
காவலிருத்தலே தகும்!
வீடுவந்து
விலையானாலே
வெளிச்சமாகும்
சிறிதேனும்
வாழ்வு…
தை பிறந்தாச்சு
வழியும் பிறக்காமல்
இருக்காது…
வானம்
அதுவரைக்கும்
மேகங்களை கூட்டி
மழை பொழியச் சொல்லாதிருக்கட்டும்
குளக்கட்டுப் பிள்ளையாரே !
குடிகாத்த மூத்தோனே!
தலைப் போலியில்
மூன்று கடகம்
உனக்குத்தான்
காருமப்பா
என் வயலை
இன்னமும் கொஞ்ச நாள்
மழையிலிருந்து…

…&&&வாகைக்காட்டான்&&&…vakaikkaddanGif-yarlfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*