யாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்த ஆதினம் திருவெம்பாவை 7ம் திருவிழா.

யாழ். நல்லை திருஞானசம்பந்த ஆதினம் திருவெம்பாவை 7ம் திருவிழா.DSC_2529 DSC_2530 DSC_2531 DSC_2534 DSC_2535Gif-yarlfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*