பிரான்ஸில் நடைபெற்ற மாவீரர் குடும்ப மதிப்பளிப்பு – 2015

பிரான்ஸில்  பாரிஸில் தமிழர் ஒருகிணைப்புக் குழுவின் ஏற்பாட்டில் சிறப்புற நடைபெற்ற மாவீரர் கௌரவிப்பு.new-Gif1

பிரான்ஸ் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு விடுத்த செய்தியில்……

தேச விடுதலைக்காய் உலகம் வியக்கும் சாதனைகளை தேசியத்தலைவனின் கீழ் நிகழ்த்தி, புதிய புற நானூற்று புலிகளாய் வராலாற்று தாயின் மடி உறங்கும் மாவீரச் செல்வங்களை ஈன்றவர்களையும், அவர்களோடு கூடப்பிறந்த உறவுகளையும் மதிப்பளிப்பதில் தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவினராகிய நாம் மனநிறைவடைகின்றோம். என்று செய்தி  வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதேவேளை,அவர்களின் கனவுகளை சுமந்து சென்று தேசத்தை மீட்பதற்க்கு தொடர்ந்து போராடுவோம் என்ற அசையாத நம்பிக்கையையும் தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்.

ஒழுங்குகள்: தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழு 22.11.2015, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 10 மணிக்கு,ஆரம்பமாகி சிறப்பாக நடைபெற்றது.

01 (1) 01 (2) 01 (3) 01 (4) 01 (5) 01 (6) 01 (7) 01 (8) 01 (9) 01 (10) 01 (11) 01 (13) 01 (14) 01 (15)

Gif-yarlfm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*