Waze இன் புதிய பதிப்பு வெளியாகியுள்ளது

பிரபல்யமான மேப் மற்றும் போக்குவரத்து வழிகாட்டி அப்பிளிக்கேஷன்new-Gif1 ஆன Waze இன் புதிய பதிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

Waze 4.0 எனும் இப் புதிய பதிப்பானது முதன் முதலில் iOS சாதனங்களுக்காக மட்டும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

முன்னைய பதிப்பில் காணப்பட்ட குறைபாடுகள் உட்பட சில புதிய அம்சங்களை உள்ளடக்கியதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த அப்பிளிக்கேஷன் ஆனது அன்ரோயிட்(Android)
சாதனங்களுக்காக விரைவில் அறிமுகம் செய்யப்படவுள்ளது.News-GIF-maveetar2015

இதனை அப்பிளின் iTunes தளத்திலிருந்து தரவிறக்கம் செய்து iOS சாதனங்களில் நிறுவிக்கொள்ள முடியும்.Gif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*