நல்லூர்க் கந்தனின் வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2015

நல்லூர்க் கந்தனின்  வருடாந்த தேர்த்திருவிழா 2015 இன்று வெகு சிறப்பாக இடம் பெற்றது. கந்தனை தரிசிக்க  ஆயிரக்கனக்கான பத்தர்கள் அலை அலையென திரண்டிருந்தனர். DSC_0957 DSC_0963 DSC_0988 DSC_0989 DSC_0991 DSC_1008 DSC_1017 DSC_1021 DSC_1074 DSC_1178 DSC_1203 DSC_1206 DSC_1330 DSC_1355 DSC_1371Gif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*