பாரிஸ் மாணிக்க விநாயகர் 20 வது தேர்த் திருவிழா 2015

பாரிஸ் மாணிக்க விநாயகர் 20 வது தேர்த் திருவிழா 2015 இன்று அலையென திரண்ட பத்தர்கள் மத்தியில் விநாயகர் தேரில் பவணி வந்தார்.  வழமைக்கு மாறாக இன்று 33 டிகிரி வெயில் என்றதால் பத்தர்கள்  அலை அலையென திரண்டிருந்தார்கள். பண்னாட்டு மக்களும்  இவ் தேர் திருவிழாவில் கலந்து சிறப்பித்ததுடன்  மனம் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தார்கள்.

DSC_8551 DSC_8553 DSC_8556 DSC_8563 DSC_8564 DSC_8581 DSCN7272 DSCN7275 copy DSCN7276 copy DSCN7279 DSCN7281 DSCN7282 DSCN7283 DSCN7286 DSCN7288 DSCN7295 DSCN7305DSC_0007 DSC_0009 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0019 DSC_0021 DSC_0026 DSC_0034 DSC_0035 DSC_0048 DSC_0053 DSC_0054 DSC_0057 DSC_0073 DSC_0077 DSC_0083 DSC_0091 DSC_0093 DSC_0094 DSC_0126

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*