பிள்ளை(த்)தமிழ் குறும்பட முன்னோட்டம்

பிள்ளை(த்)தமிழ் குறும்பட முன்னோட்டம்new-Gif1

S.மிருணனின் இயக்கத்தில்,
EC ECONONY PRODUCTION தயாரிப்பில்
இளமை வானொலி இணைந்து வழங்கும்
பிள்ளை(த்)தமிழ் குறும்படம்

நடிகர்கள் – தர்ஷி கேதீஸ் சேகா மாலிஷா அனுஷந்தன் நிரோஜினி நித்தியா மகேஸ்வரி விஜய்
கதை,வசனம் மற்றும் இயக்கம் – மிருணன்
இசை – அபிராமன்

26.08.2015Gif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*