யாழ்.தேர்தல் மாவட்டத்தில் கிடைக்கப்பெற்ற ஒட்டுமொத்த முடிவுகள்

 யாழ்.தேர்தல் மாவட்டத்தில் அதிகாலை வரையில் கிடைக்கப்பெற்ற ஒட்டுமொத்த முடிவுகள் படி தமிழ்த்தேசியக் கூட்டமைப்பு முன்னிலை.

 

த.தே.கூ –      1லட்சத்து 3ஆயிரத்து 834

ஈ.பி.டி.பி –     17ஆயித்து 864

ஜ.தே.க –        7ஆயிரத்து 907

ஜ.ம.சு.மு –    6656

த.தே.ம.மு   -5678

 தொகுதிகள் 

  ஊர்காவற்றுறை      கோப்பாய்     மானிப்பாய்       பருத்தித்துறை        யாழ்.       வட்டுகோட்டை


 

த.தே.கூ                   7699                             9710             20868                        12706                        8743               5953

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ஈ.பி.டி.பி                 4008                              1547               2128                         1362                           1375                 1027

ஐ.ம.சு.மு               581                                  1181              1859                          1016                            729

ஐ.தே.க                    332                                 973                 2886                                                            1154                  919

த.தே.ம.மு             268                                 636               1498                            1570                          856                   384

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*