மதீசன் இசையில் “மொக்கைப் பாட்டு” பாடல் வெளியீடு

இசை- மதீசன்

வரிகள்- கேகயன்

பாடியோர்- தர்சனன்,மதீசன்

ஒளித்தொகுப்பு – மதீசன்

mokkaippaaddu

Gif 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*