பிரான்ஸ் பாரிஸில் ஐரோப்பியத் தமிழ் ஆய்வியல் மகாநாடு 10,11/10/2015 (விபரம் உள்ளே)

ஐரோப்பிய நாடுகளில் தமிழ் வளச்சிப் போக்குகளும்  தமிழ் கற்றலும் கற்பித்தலும்  (விபரம் உள்ளே)

PDF இணைப்பைப் பெற இங்கே  அழுத்தவும். EURO – TAMIL SEMINAR tu& iies fts au

EROPE TAMIL EROPE TAMIL 02

600x150-benner111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*