அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சிறிலங்காவை நிறுத்தக் கோரும் கையெழுத்துப் போராட்டம்!

நீங்கள் இன்னமும் கையொப்பம் இடவில்லையா?
    அனைத்துலக குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் சிறிலங்காவை நிறுத்தக் கோரும் கையெழுத்துப் போராட்டம்!new-Gif1

Please sign for Justice, Accountability and to stop the Tamil Genocide in Sri Lanka.

Please Sign Here http://www.tgte-icc.org And forward to your friends.
 
நீங்களும் உங்களது கையொப்பத்தினை பதிவுசெய்வதற்கு  http://www.tgte-icc.org

   என்ற இணையத்திற்கு செல்லவும்.

 

மேலும், உங்களது நண்பர்களையும், உறவினர்களையும் இக் கையெழுத்துப் போராட்டத்தில் பங்குபற்றச் செய்யுங்கள்!
 

எமது விடுதலைப் போராட்டத்தினை முன்னெடுப்பதற்கு பல வழிகள் உண்டு, அவை அனைத்தையும் நாம் பயன்படுத்துவோம்!
yarlfm 02
600x150-benner111

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*