காந்த்தரூபன் ஞாபகார்த் கரப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியில் வள்ளுவன் விளையாட்டுக்கழகம் முதலிடம்

பிரான்ஸ் ஈழத்தமிழர் கரப்பந்தாட்ட சம்மேளனத்தினால் வருடாந்தம் காந்த்தரூபன் new-Gifஞாபகார்த்தமாக நடாத்தப்பட்டு வருகின்றது  இன்றைய  கரப்பந்தாட்ட சுற்றுப்போட்டியில் பிரான்ஸ் வள்ளுவன் விளையாட்டுக்கழகம் முதலிடத்தை தட்டிச்சென்றது தனது வெற்றிக் கோப்பையை கைப்பற்றியது.

.

.

02 03 05 06

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*