அப்பாவுக்குத் தப்பாத பொண்ணாக இருக்கிறார் ஸ்ருதி ஹாசன்.

அப்பாவுக்குத் தப்பாத பொண்ணாக இருக்கிறார் ஸ்ருதி ஹாசன். கேரக்டருக்கேற்றார் போல மாறுவதில் அவருக்கு நிகர்new-Gif அவர்தான். இப்போது இந்திப் படத்தில் மராத்திப் பெண்ணாக நடிக்கும் ஸ்ருதி, மராத்தி பெண்ணாக அச்சு அசலாக மாறி ஆச்சரியமூட்டியுள்ளார். கப்பார் இஸ் பேக் என்ற இந்திப் படத்தில்தான் இந்த புதிய அவதாரத்தில் வருகிறார் ஸ்ருதி. அக்ஷய் குமாருடன் இணைந்து இப்படத்தில் நடிக்கிறார் ஸ்ருதி. இப்படத்தில் இவருக்கு மகாராஷ்டிர பெண்ணாக வேடமாம். இதற்காக அவரை மராத்தி பெண்ணாகவே உருமாற்றியுள்ளனர். அவரும் அப்படியே மாறிப் போய் நிற்கிரார்.

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*