தாமோதரகாணம் 02

Thamotharakanam

யா/சாவகச்சேரி இந்துக்கல்லூரி பழைய மாணவர்,ஆசிரியர் சங்கம் நடாத்திய தாமோதரகானம்-02 இசைப்போட்டியில் 29.03.2015 அன்று காப்பாளர் மற்றும் பாடகர்களை நோர்காணப்பட்டது.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*