ஜெனிவாவில் அமைச்சர்.மகிந்தன் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள்.

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரான்ஸ் பிரதிநிதிகளில் ஒருவரும் அனைத்துலக விவகாரங்களுக்கான துணை அமைச்சருமாகிய மகிந்தன் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள்.

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*