சலங்கை நேர்காணல். மாணவி செல்வி – தாரணி கோணேஸ்

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் சலங்கை பரத விழாவில் பங்கு பற்றிய மாணவி செல்வி – தாரணி கோணேஸ்.

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*