தமிழர் ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் பரப்புரைப் பொறுப்பாளர் திரு.மேத்தா

பிரான்ஸ்சில் மாவீரர் பெற்றோர் மதிப்பளிப்பு நிகழ்வு அன்று 2014 பரப்புரைப் பொறுப்பாளர் திரு.மேத்தா அவர்களினால் உரை நிகழ்த்தப்பட்டது.

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*