”வன்னி மயில” விருதுக்கான மாபெரும் நடனப் போட்டி – 2015

தமிழ் பெண்கள்அமைப்பு பிரான்ஸ் 6வது தடவையாக நடாத்தும்  வன்னி மயில்  விருதுக்கான மாபெரும் நடனப்  போட்டி

காலம்:  20.02.2015                                                                                           காலம்: 21/22.02.2015
நேரம்:    காலை 08.00 மணி                                                                      நேரம்:   காலை 08.00 மணி
இடம்:     Marx Dormoy                                                                                   இடம்:   Salle des Fetes
                    50 Place de Torcy                                                                                             9 rue Gabriel peri
                    75018 Paris                                                                                                            93270 Sevran            
                                                                                     
Marx Dormoy:metro 12                                                                                                   Salle des Fetes                           
Bus: 35-60-65                                                                                                                          RER B Sevran-livry

10961693_925274067507539_1471515232_n

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*