30வது திருமண ஆண்டு – திரு திருமதி தாதீஸ் மேரி கமலா ஆனைக்கோட்டை.

“கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்கட்டும்“

30வது திருமண ஆண்டு நிறைவில் காலடி எடுத்து வைக்கும் திரு, திருமதி தாதீஸ் மேரி கமலா தம்பதியினருக்கு எம் இதயம் கனிந்த திருமண  நிறைவு நாள் வாழ்த்துக்கள்.

sinnakka 11 copy

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*