1800 கோடி டாலர்கள் லாபத்தில் ஆப்பிள் தொழில்நுட்ப நிறுவனம்

உலகின் எந்த ஒரு நிறுவனமும் இதற்கு முன்னர் எட்டியிராத மிக new-Gif அதிகமான காலாண்டு லாபத்தை எட்டி, ஆப்பிள் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், புதிய சாதனை படைத்துள்ளது.

2012ல் Exxon Mobil எட்டிய 1600 கோடியைத் தாண்டி, 1800 கோடி டாலர்கள் லாபத்தை ஆப்பிள் சம்பாதித்துள்ளது.

 

 

 

 

 

 

600x150-benner11

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*