மிகப் பெரிய விமானம் (17-11-2014) கனடா ரொரன்ரோ பியர்சன் சர்வதேச விமானநிலையத்தில் தரையிறங்கியது

M-FULL  new-Gif
 உலகிலேயே இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட விமானங்களிலேயே மிகப் பெரிய விமானம்  (17-11-2014) கனடா ரொரன்ரோ பியர்சன் சர்வதேச விமானநிலையத்தில் தரையிறங்கியது.
அன்ரனோவ் – 225 வகையைச் சேர்ந்த இந்த விமானமே இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட விமானங்களில் மிகவும் பெரியது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
பாரிய எண்ணிக்கையிலானவர்களையும், பொருட்களையும் ஒரே நேரத்தில் எடுத்துச் செல்லும் வகையிலான இந்த விமானம் ரஸ்ய விண்வெளி ஆய்வகத்தினால் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது.
75 அடி நீளமான இந்த விமானம் 640 மெற்றிக் தொன் எடையினை தூக்கியவாறு மேலெழும் வல்லமை உள்ளது எனவும், இது மிகவும் பெரிய விமானம் என்பது மட்டுமின்றி, இதுவரை அமைக்கப்பட்டவைகளில் மிகவும் பாரமான விமானம் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
விமானத்தின் முன் பகுதியில் இருந்து வால் பகுதி வரையிலான நீளத்தினை ஒப்பிடும் போது சுமார் ஒரு காற்பந்து திடலின் நீளத்தினை ஒத்திருக்கும் என கூறப்படுகிறது.
இந்த விமானம் லேபடோருக்கு செல்லும் வழியில் இன்று ரொரன்ரோ பியர்சன் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கியுள்ளது.
பிரித்தானியாவில் இருந்து புறப்பட்ட இந்த விமானம், அதன் பயண பாதையில் சில இடங்களில் தரையிறங்கிச் செல்வதாகவும், அந்த வகையிலேயே கனடாவிலும் தரையிறங்கியுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.pp--full

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*