வடக்கு மற்றும் கண்டிக்கான அதிவேகப்பாதை நிர்மானப்பணி ஜனாதிபதியால் ஆரம்பிப்பு!

800x150-GIF-01FULLவடக்கு அதிவேகப்பாதை மற்றும் கண்டிக்கான அதிவேகப்பாதை நிர்மானப்பணிகள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்சவினால் இன்று (14) காலை 10.14 மணிக்கு கண்டி கலகெதரவில் வைத்து ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

பிரதமர் தி.மு.ஜயரத்ன, அமைச்சர்கள், பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், மாவட்ட மாகாண அலுவலர்கள், பொது அதிகாரிகள், எனப் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

 

HW 3

600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*