இளம்தென்றல் விளையாட்டுக் கழகம் நாடத்தும் 7பேர் கொண்ட உதைபந்தாட்ட போட்டி

இளம்தென்றல் விளையாட்டுக் கழகம் நாடத்தும் 7பேர் கொண்ட உதைபந்தாட்ட போட்டி 05.10.2014 new-Gif காலை  9.30 மணிக்கு வண்சன்(vincennes ) மைதானத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.

Metro ; chateau de vincennes / RER A Joinville – le – pont / bus – 112 6eme Arret

3600x150-benner1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*