பிறந்தநாள் வாழ்த்து

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள்!!! செல்வன் – யூடிசன் . யூடிஸ் உதியராஐ்

அம்மாவின் ஆராரோ …   அப்பாவின் முதல் முத்தம் … ...

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் – செல்வி. சுமணாகரன் அபிநயா பாரிஸ் பிரான்ஸ்.

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் – செல்வி. சுமணாகரன் அபிநயா பாரிஸ் ...

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் – செல்வன் யூடினஸ் (யாழ்ப்பணம்)

உன் பிறந்த நாளை பார்த்து மற்ற நாட்களெல்லாம்                    பொறாமை ...

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் – கனிஸ்கா தர்மதாஸ் தமிழ்நாடு.

தேனிலும் இனியவள்  தேகிடாத சுவையவள் . முள்ளில்லா மலரவள்  ...

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்து-மரியநாயகம் வினிஸ்ரன் பாரிஸ் பிரான்ஸ்.

மரியநாயகம் வினிஸ்ரன் தனது பிறந்தநாளை பாரிஸ் பிரான்சில் உள்ள ...

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் – யாழ்நிலவன் (ஷாம்ஷன்)

யாழ்.எவ்.எம்.றேடியோவின் முகப்புப் பாடலை தன்  கவிவரிகளால் எழுதி யாழ்.எவ்.எம் ...

Read More »

முதலாவது பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் செல்வி: ஐன்சிகா

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் – தேவசகாயம் லெபோன் ஜெறாட் பாரிஸ் பிரான்ஸ்.

 தேவசகாயம் லெபோன் ஜெறாட் தனது பிறந்தநாளை பாரிஸ் பிரான்ஸிலுள்ள ...

Read More »

பிறந்தநாள்வாழ்த்து – அல்பிறட் கிறேசியன்பாரிஸ் பிரான்ஸ்

அல்பிரெட் கிறேசியன் தனது பிறந்தநாளை பாரிஸ்  பிரான்ஸிலுள்ள தனது ...

Read More »

பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் : உதயன் (யுடி)- செய்தியாளர் யாழ்.எவ்.எம்.றேடியோ

யாழ்.எவ்.எம்.றேடியோவின் செய்தியாளர் மற்றும் படப்பிடிப்பாளர் யுடி உதயன் அவர்களின்  ...

Read More »