காணொளிகள்

பிரான்ஸ் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழக 18வது தமிழர் விளையாட்டு விழா கலந்துரையாடல்

பிரான்ஸ் தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழக 18வது தமிழர் விளையாட்டு ...

Read More »

தாமோதரகாணம் 02

 

Read More »

ஐ.நா நீதிக்கான பயனத்தில் தமிழர்களின் கருத்துக்கள்

ஐ.நா நீதிக்கான பயனத்தில் தமிழர்களின் கருத்துக்கள் : ஜெனிவா ...

Read More »

எமது மக்களின் விடிவிற்காய் ஜெனிவாவில் குழுமிய பன்னாட்டுத் தமிழர்கள் .

இன அழிப்புக்குள்ளாகி அவலங்களுக்கு வாழும் ஈழத் new-Gifதமிழர்களது நீதிக்கான ...

Read More »

ஜெனிவாவில் அமைச்சர்.மகிந்தன் சிவசுப்பிரமணியம் அவர்கள்.

நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரான்ஸ் பிரதிநிதிகளில் ஒருவரும் அனைத்துலக ...

Read More »

சலங்கை நேர்காணல். மாணவி செல்வி – தாரணி கோணேஸ்

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் சலங்கை பரத விழாவில் பங்கு ...

Read More »

சலங்கை நேர்காணல் / மாணவி செல்வி – கரிகரணி

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் சலங்கை பரத விழாவில் பங்கு ...

Read More »

சலங்கை நேர்காணல் – திரு.பாலச்சந்திரன்

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் 15 வது சலங்கை பரத ...

Read More »

சலங்கை நேர்காணல் திரு.சுந்தரவேல்

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் 15 வது சலங்கை பரத ...

Read More »

நேர்காணல் திரு. அலன்ஆணந்தன்.

தமிழர் புனர்வாழ்வுக் கழகத்தின் 15 வது சலங்கை பரத ...

Read More »