காதல் கவிதைகள்

காதல் கவிதைகள் – இதயத்தில் எஞ்சியது உன் நினைவுகள் மட்டுமே .!

ஆயிரம் கவிதைகள் கிறுக்கியும் தீராத கவிதைத் தாகம் உன் ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – உன்னால் ஏற்படும் காயங்கள்…

உன்னால் ஏற்படும் காயங்கள் இலைமேல் தூசுபோல நீ நடந்துசெல்கையில் ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – நம் நினைவுகள்!!

என் உடலில் எனக்குத் தெரியாமல் இருவர் ஒன்று என்னுயிர் ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – பிரிவு தவறு …….

சிறு தவறு செய்தேன் என்பதினால் விட்டு செல்லாதே…… பெரிய ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – இரு இதயம் இடம் மாறும்

இரு இதயம் இடம் மாறும் இரு விழிகள் கவி ...

Read More »