காதல் கவிதைகள்

காதல் கவிதைகள்: நாணயம்

              ...

Read More »

காதல் கவிதைகள்:உன் ஓரப்பாா்வை

Read More »

அன்னையர் தின கவிதை – உன் உயிர் தந்து என் உயிர் வளர்த்த தாயே !!

உன் உயிர் தந்து என் உயிர்  வளர்த்த தாயே ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – பேருந்தில் பெண்களை உரசுவதற்காகவே ஏறும் சில ஆண் மகன்களுக்கு…….

பேருந்தில் பெண்களை உரசுவதறகாகவே ஏறும் ஆண் மகனே…!!!    எங்களை ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – இணையத்தில் இணையும் இதயங்கள்

இணையத்தில் இணையும் இதயங்கள்      விடையோடு விளையாடி வினாத் ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – மறந்தது என்னை என்றால்……

மறந்தது என்னை என்றால்   பெண்ணே…. உன் கால் ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – மரணத்தின் வலிக்கு ஒப்பானது

மரணத்தின் வலிக்கு ஒப்பானது  என் இதயத்தில் இருப்பவளே ஒரு ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – உனக்கு எங்கு தெரியபோகிறது

உனக்கு எங்கு தெரியபோகிறது   உன்னோடு பேசி பேசி ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – காதல் கரம் தருவாயா……?

காதல் கரம் தருவாயா……? விழிகளிலே வினா விடுப்பவளே…. விடை ...

Read More »

காதல் கவிதைகள் – கண்ணீரின் பதில்

கண்ணீரின் பதில் உன்னோடு பார்க்கையில் சந்தோஷத்தை கொடுத்த கடல் ...

Read More »